Ustaosvegane

Ustaosvegane består av Osestølvegen og Nystølvegen med stikkveier. Veiene er opparbeidet i henhold til hevdede rettigheter; i det alt vesentlige over grunn som tilligger eiendommene gnr. 52, bnr. 3 og bnr 364 i Hol, i dag tilhørende Ola Vindegg og Stein Vindegg. Veiene er delt i 4 soner som fastsatt av veikomiteen, etter avstanden fra riksveien.

I tillegg administrerer Ustaosvegane veivedlikeholdet av Bjørkelivegen og Kaklelia

Vedtekter, regnskap og protokoller