Foreningen til Ustaosets Vel

Vellets formålsbetemmelse:

Formålet for "Foreningen til Ustaosets Vel" er å arbeide for stedets beste og stedets fremgang under varetagelse av fritidsbolig-eiernes, åremålseiernes og de fastboendes interesser."

Helt siden stiftelsen i 1913 har fastboende og hytteeiere hatt et godt samarbeid om felles saker gjennom vellet. I et område, som på stiftelsestiden lå langt utenfor allfarvei og dermed samfunnets engasjement i fellesgoder og behov, var det av betydning for beboere å samle seg om tiltak av felles interesse.

Meld deg inn her... Medlemskontigent 850,- pr. år fra 2015

Medlemstallet er i dag ca 810

Vellet ledes av et styre bestående av styreleder og 4 medlemmer. 2 er valgt blant de fastboende og 3 blant hytteeierne.

Styrets medlemmer

Styreleder:
Nina Broch Mathisen
Østre Nattlandsfjellet 11, 5098 Bergen
Mobil: 91715453
Epost: ninabrochmathisen@gmail.com

Styremedlem:
Thor-Ivar Hallingstad
Bua Ustaoset AS, 3593 USTAOSET
Mobil: 41256584
Epost: hallingstad@hotmail.com
 
Styremedlem:
Mette Mæhle
Gunvors veg 7 B, 5232 PARADIS
Mobil: 91870788
Epost: mailto:mette@alfgundersen.no
 
Styremedlem:
Kjell Karsten Bruusgaard
Dortes vei 3, 0287 OSLO
Mobil:90141312
Epost: kbruusgaard@getmail.no

Styremedlem:
Stein Thøger Vindegg
Groberget 3, 3580 Geilo
Mobil: 91651356
Epost: stein.t.vindegg@gmail.com  

Administrasjon:
Ustaoset Vel v/Gro Vindegg
Postboks 533, 3593 USTAOSET
Telefon: 320 88 370 Mobil: 93480791
Epost: post@ustaosetsvel.no

Vellet avholder sitt årsmøte en av de første helgene i august. Innkalling skjer ved utsendelse av det årlige påskesirkulæret.

Vedtekter

Vedtektene til Ustaosets Vel kan lastes ned her