Hvor er Løypegutten nå?

 

Ustaoset Avløp AS

Selskapets formål:

”Selskapets formål er å forestå utbygging av avløpsnett på Ustaoset på vegne av de enkelte hytteeiere og fastboende i henhold til Hol Kommunes planer og pålegg i forbindelse med slik utbygging."

Ustaoset Rensedistrikt
Alt avløp innen Ustaoset Rensedistrikt skal knyttes til avløpsnettet og føres til Ustaoset Renseanlegg. Ustaoset Avløp AS er opprettet på initiativ fra Ustaosets Vel for å bygge dette avløpsnettet.

Oversiktskart: Hele Ustaoset Rensedistrikt (pdf)

Fremdriftsplan: Fremdriftsplan for bygging av kloakkledning

Ustaoset Renseanlegg
Ustaoset Renseanlegg ligger i Ustaoset sentrum ved undergangen mot Usta. Renseanlegget ble ferdig oppgradert i 2005 og framstår idag som et moderne biologosk-kjemisk renseanlegg med kapasitet til å ta imot alt avløp innen Ustaoset Rensedistrikt. 


Vedtekter og Protokoller

 

Spørsmål angående Ustaoset Avløp AS kan rettes til: Ustaoset Avløp AS, v/Gro Vindegg, Postboks 533, 3593 Ustaoset Telefon: 32088370