fredag
sep252015

Containere i høstferien

Kjære velmedlemmer!

Høstferien nærmer seg og det er en god anledning til å rydde både inne og ute før vinteren.

 Containere:

Vellet har også i år gjort avtale om å sette ut containere for å bli kvitt ting på en enkel måte. 

2-5 oktober blir det derfor satt ut 2 containere på nederste parkeringsplass på Usta Eiendom.

-          En for elektroavfall og metall

-          En for innbo, trevirke etc

NB! Følgende skal ikke kastes i disse containerne

-          Husholdningsavfall skal kastes i vanlige containere

-          Næringsavfall skal leveres på godkjent mottak

-          Maling, kjemikalier og annet farlig avfall skal leveres på godkjent mottak

-          Det må ikke hensettes avfall her i ettertid i den tro at det vil bli fjernet

Rydding og merking av stier

Når oppryddingen ved hytta er ferdig, oppfordrer vi alle til å ta med greinsaksa og rydde favorittstien

Vi håper også noen kan være med å merke de siste sommerstiene, dvs sette opp stolper og skru opp skilt

Ta kontakt på post@ustaosetsvel.no og meld deg til tjeneste J

Glem heller ikke å nyte de vakre høstfargene – det er ikke hvert å det er så flott som i år!

God høstferie!

 

fredag
sep252015

onsdag
aug052015

Vel overstått årsmøte

Årsmøte i vellet ble avholdt 1.august. Nina Broch Mathisen ble valgt til vellets første kvinnelige formann og Karsten Bruusgaard ble valgt som nytt styremedlem. Ordføreren Tony Kjøl informerte om eiendomsskatten som blir innført fra 01.01.2016. En del av eiendomsskatten vil bli brukt til stier og løyper. Det nye styret vil  fortsette arbeidet med å ha gode stier og løyper, god Øst- Vest forbindelse , god dialog med medlemmene Vi vil kommunisere med medlemmene direkte på mail, vellets hjemmesider og Facebook.  Vi vil gjerne ha innspill på hva medlemmene er opptatt av.

 

Nina Broch Mathisen - vellets første kvinnelige formann

 

 

mandag
jul272015

Årsmøte

Vi minner om årsmøte lørdag 1. august kl 16.00. Årsmøtet avholdes som vanlig på Grendehuset. Dagsorden:

  1. Åpning og valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to til å undertegne referatet
  4. Referat fra årsmøtet 2014
  5. Beretning (Påskesirkulæret)
  6. Godkjenning av regnskapå for Ustaosets Vel 2014
  7. Fastsettelse av kontingent for 2016
  8. Valg av styre
  9. Eventuelt

Etter den formelle dagsorden vil ordfører Tony Kjøl orientere om og svare på spørsmål om eiendomsskatt. Hol Kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 01.01.2016

torsdag
jun112015

Ustaosvegane

Søndag 7. juni ble Ustaosvegane brøytet. Alle hovedveier ble tatt opp. Enkelte steder var det et islag under snøen som gjør at det fortsatt kan være problemer med å komme fram til de øverst hyttene. Innerst inne var det faktisk snøfonner på opp mot 2 meter.

Så våren er i gang: gjøken galer, isen på Ustevatn er gått og om ei ukes tid spretter bjørka!

Page 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 Next 5 Entries »