onsdag
aug052015

Vel overstått årsmøte

Årsmøte i vellet ble avholdt 1.august. Nina Broch Mathisen ble valgt til vellets første kvinnelige formann og Karsten Bruusgaard ble valgt som nytt styremedlem. Ordføreren Tony Kjøl informerte om eiendomsskatten som blir innført fra 01.01.2016. En del av eiendomsskatten vil bli brukt til stier og løyper. Det nye styret vil  fortsette arbeidet med å ha gode stier og løyper, god Øst- Vest forbindelse , god dialog med medlemmene Vi vil kommunisere med medlemmene direkte på mail, vellets hjemmesider og Facebook.  Vi vil gjerne ha innspill på hva medlemmene er opptatt av.

 

Nina Broch Mathisen - vellets første kvinnelige formann

 

 

mandag
jul272015

Årsmøte

Vi minner om årsmøte lørdag 1. august kl 16.00. Årsmøtet avholdes som vanlig på Grendehuset. Dagsorden:

 1. Åpning og valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent og to til å undertegne referatet
 4. Referat fra årsmøtet 2014
 5. Beretning (Påskesirkulæret)
 6. Godkjenning av regnskapå for Ustaosets Vel 2014
 7. Fastsettelse av kontingent for 2016
 8. Valg av styre
 9. Eventuelt

Etter den formelle dagsorden vil ordfører Tony Kjøl orientere om og svare på spørsmål om eiendomsskatt. Hol Kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 01.01.2016

torsdag
jun112015

Ustaosvegane

Søndag 7. juni ble Ustaosvegane brøytet. Alle hovedveier ble tatt opp. Enkelte steder var det et islag under snøen som gjør at det fortsatt kan være problemer med å komme fram til de øverst hyttene. Innerst inne var det faktisk snøfonner på opp mot 2 meter.

Så våren er i gang: gjøken galer, isen på Ustevatn er gått og om ei ukes tid spretter bjørka!

torsdag
mar262015

GOD PÅSKE!

Vi håper alle har mottatt årets påskesirkulære sammen med giro for betaling av medlemskontingenten. Takk for at du gjennom medlemskontingenten bidrar til at vellet kan:

 • Merke og kjøre opp skiløyper
 • Skilte og merke sommerstier
 • Arrangere det årlige påskeskirennet
 • Være et felles organ for fastboende og hytteeiere

Takk også for du hjelper oss med å få enda flere til å melde seg inn i vellet. Vi har nå passert 800 glade medlemmer, men vil gjerne ha enda flere. 

Riktig God Påske!

PS: Årstallet på årets påskesirkulære ble dessverre feil, riktig årstall er selvfølgelig 2015

 

torsdag
feb122015

Øst-vest forbindelsen

Det er folkemøte på Hotell Norge i Bergen mandag 16 februar kl 1900 ang valg av øst -vest forbindelse. Møt opp og vis engasjement. Ingen er som idag tjent med alle køene/kolononnene, vinterstid for å komme til/fra Ustaoset. La oss legge press på politikerne for et riktig valg, og det er selvsagt "under Hardangervidda" eller alternativet som er kortest Rv7. Atle Gundersen

Page 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 Next 5 Entries »