mandag
des282015

Kjære medlemmer og gode venner av Ustaoset Vel

Tusen takk for at dere bidrar med kontingent, frivillige løypebidrag og annen dugnadsinnsats. Det er viktig for at vi kan kjøre flotte løyper , ha gode merkete stier, gjennomføre Påskeskirennet og mye annet. En spesiell takk til Gro Vindegg som administrerer Vellet og gjør en fabelaktig innsats for turløypene. En stor takk også til Jan Holden som kjører løypene fra tidlig morgen. Per Mortensen gjør også en stor innsats for sti- og løyper. Takk også til komiteen som sørget for at det ble et vellykket påskeskirenn med stor deltagelse.  Vi setter stor pris på at butikken holder åpent tidlig og sent, så takk for det! Takk til alle næringsdrivende som gjør at vi har det så bra på Ustaoset.

Takk til Aud Skaro som hver jul og påske sørger for at hyttefolket og fastboende får oppleve jule- og påskestemning i Grendahuset. På julaften var det nesten 200 besøkende i Grendahuset til julegudstjeneste.

Det har vært et aktivt år i vellet. Vi har jobbet for å få mere midler fra Hol kommune til løypebidrag. Vi har kjøpt ny løypemaskin og det er en stor investering for oss, vi har blitt høringsinnstans for plansaker som gjelder Ustaoset. Vi har gitt en høringsuttalelse om regulering av Ustevann. Vi jobber med Statens vegvesen for å få lys i Ustaoset sentrum.  Fremover vil vi blant annet jobbe for å få til en trasè for ski og sykkel mellom Ustaoset og Geilo. Det hadde vært fantastisk om vi hadde fått til det. 

Styret ønsker våre medlemmer og gode venner en fortsatt God Jul og et Godt Nytt År .

mandag
nov162015

Høringsuttalelse

Hol kommune har tatt initiativ til at konsesjonsvilkårene for bl.a Ustevann revideres og Ustaoset Vel støttet dette initiativet. "Hovedformålet med en revisjon av vilkår vil være å bedre miljøtilstanden i regulerte vassdrag ved å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringen."

Du kan lese høringsuttalelsen fra vellet her 

fredag
sep252015

Containere i høstferien

Kjære velmedlemmer!

Høstferien nærmer seg og det er en god anledning til å rydde både inne og ute før vinteren.

 Containere:

Vellet har også i år gjort avtale om å sette ut containere for å bli kvitt ting på en enkel måte. 

2-5 oktober blir det derfor satt ut 2 containere på nederste parkeringsplass på Usta Eiendom.

-          En for elektroavfall og metall

-          En for innbo, trevirke etc

NB! Følgende skal ikke kastes i disse containerne

-          Husholdningsavfall skal kastes i vanlige containere

-          Næringsavfall skal leveres på godkjent mottak

-          Maling, kjemikalier og annet farlig avfall skal leveres på godkjent mottak

-          Det må ikke hensettes avfall her i ettertid i den tro at det vil bli fjernet

Rydding og merking av stier

Når oppryddingen ved hytta er ferdig, oppfordrer vi alle til å ta med greinsaksa og rydde favorittstien

Vi håper også noen kan være med å merke de siste sommerstiene, dvs sette opp stolper og skru opp skilt

Ta kontakt på post@ustaosetsvel.no og meld deg til tjeneste J

Glem heller ikke å nyte de vakre høstfargene – det er ikke hvert å det er så flott som i år!

God høstferie!

 

fredag
sep252015

onsdag
aug052015

Vel overstått årsmøte

Årsmøte i vellet ble avholdt 1.august. Nina Broch Mathisen ble valgt til vellets første kvinnelige formann og Karsten Bruusgaard ble valgt som nytt styremedlem. Ordføreren Tony Kjøl informerte om eiendomsskatten som blir innført fra 01.01.2016. En del av eiendomsskatten vil bli brukt til stier og løyper. Det nye styret vil  fortsette arbeidet med å ha gode stier og løyper, god Øst- Vest forbindelse , god dialog med medlemmene Vi vil kommunisere med medlemmene direkte på mail, vellets hjemmesider og Facebook.  Vi vil gjerne ha innspill på hva medlemmene er opptatt av.

 

Nina Broch Mathisen - vellets første kvinnelige formann

 

 

Page 1 ... 2 3 4 5 6 ... 20 Next 5 Entries »