søndag
nov262017

Nei til kutt i løypebidrag!

Formannskapet i Hol kommune har foreslått å redusere bidraget til løypekjøring med 1 million kroner – fra 5 til 4 millioner. Saken skal til behandling 29. november. Ustaosets Vel har skrevet følgende uttalelse til kommunestyret og oppfordrer alle medlemmer som har påvirkningsmulighet til å bidra:

 

Til kommunestyret og gruppeledere i Hol Kommune

Vedr Handlingsprogram 2018-2021 med økonomiplan og årsbudsjett for 2018

Ustaosets Vel viser til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett som ble behandlet i formannskapet 09.11.2017.

Det er laget tydelige strategier i Handlingsplanen ;

«Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet, fordi produktet er sentralt i kommunens attraksjon som reiselivsdestinasjon og bokommune.

 Arbeide for å øke økonomiske bidrag til investering og drift av stier og løyper.»

 

Samsvar mellom målsettinger og budsjett til gjennomføring

Sti – og løypeplanen som ble vedtatt i kommunestyret 27.09. 2017 har som målsetting at

  • Hol kommune skal være en av landets beste hyttekommuner
  • Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet
  • Arbeide for å øke økonomiske bidrag til stier og løyper

Ustaosets Vel er derfor svært overasket over at Formannskapet vedtok å innstille på en reduksjon i løypebidraget på 1 mill. kr. fra 5 mill. kr til 4 mill. kr. Det er en reduksjon på 20 %.

Ut fra målsettinger og strategier i handlingsplaner og løypeplaner hadde Ustaosets Vel forventet en økning, og ikke en nedgang i budsjettene.   Det er ikke samsvar mellom målsettinger og budsjett.

 

Forutsigbarhet

 Ustaosets Vel har investert i kostbart utstyr som tråkkemaskin etc., Vi står foran store investeringer som bl.a. ny garasje til tråkkemaskinen. Vi er som mange andre organisasjoner avhengig av forutsigbarhet. Vi kan ikke foreta investeringer i utstyr for å tråkke skiløyper uten at vi har en viss trygghet for fremtidige inntekter. Ustaosets Vel har 820 medlemmer som bidrar med stort løypebidrag, men vi er helt avhengig av offentlig støtte i tillegg. I dag dekker bidraget fra Hol kommune ca 50 % av våre utgifter til stier og løyper.

Vi registrerer at vedtaket om at 40 % av eiendomsskatten skulle gå til stier- og løyper er foreslått tatt vekk. Dette prinsippet ga oss nødvendig og god forutsigbarhet.

 

Vekst i antall hytter og leiligheter krever vekst i infrastruktur

Det har vært en betydelig vekst i antall hytter og leiligheter i Hol kommune og veksten vil antagelig fortsette. Det må da utvikles infrastruktur, stier - og løyper i takt med veksten i antall brukere.

 

Ustaosets Vel ber om at kommunestyret styrker satsingen på stier- og løyper og vedtar et budsjett i tråd med målsettingene.

 

Mvh

Nina Broch Mathisen

Ustaosets vel - Styreleder

 

onsdag
okt042017

Løypekart – årets julegave!

De nye løypekartene var en stor suksess, og vi har derfor bestilt inn et nytt parti. Kartet er en ideell julegave!

Det er montert på en lett PVC plate i størrelse 60 cm  x  40 cm.

Festes enkelt på veggen med 4 små ruter med borrelås som medfølger.

Alle våre skiløyper, ca 90 km er merket på kartet, og alle distanser er langt inn med km avstand fra punkt til punkt. Glimrende å ha på veggen på hytta når skituren skal planeres.

Prisen er kr 350 pr stk.

Send bestilling på sms til 90 14 13 12

Oppgi hvor mange kart du vil ha, ditt navn og telefon nummer.

Betal så kr 350 pr kart til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493.

Deretter kan du hente kartet på Butikken.

 

lørdag
jul152017

Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga

Årsmøte avholdes på Ustaoset Grendehus lørdag 5 august kl 1600. Innkalling med årsberetning og regnskap finner du i Påskesirkulæret

Etter årsmøtet inviterer styret til fest på brygga. Ta med mat og drikke og godt humør så ordner vi med benkebord og fyr på grillen. For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med festkomiteen v/ Thor Ivar Hallingstad på Bua. 

 

torsdag
jun152017

Sommer på Ustaoset!

Ustevatn er fylt, gresset er grønt og alle de fine sommerblomstene har begynt å komme. Terrenget rundt Ustaoset ligger bare å venter på glade vandrere  av alle slag.

Vi minner om at det er generalforsamling i Ustaoset Avløp AS lørdag 17 juni kl 1400. Ustaoset Rensedistrikt er nå ferdig utbygd og alle avløpsledningene er overført til Hol Kommune for videre drift og vedlikehold. Vi regner med at alle forhold er gjort opp og at selskapet kan avvikles i løpet av 2018. Innkalling til generalforsamlingen kan du se her

Ustaosvegane blir nå gruset og saltet slik at de er klare til sommerferien. Brevet som ble sendt alle brukerne i mai kan du lese her

Ny Handlingsplan for stier og løyper er nå til behandling i Hol Kommune. Ustaoset Vel sendte høringsuttalelse til denne i mai som du kan lese her

Årsmøtet i Ustaoset Vel vil bli avholdt lørdag 5 august på Grendehuset. Innkallingen finner dere i påskesirkulæret.

God Sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og venner av Ustaoset en riktig God Sommer!

 

fredag
apr072017

God Påske!Buss til Lægreid i påsken!

Vi har lykkes med å få satt opp buss til Lægreid i påsken. Vi kjører løype fra Lægreid til Tuva og Ustaoset, og det er flotte snøforhold! Det vil gå buss fra Geilo fra og med onsdag frem til og med første påskedag. Bussruten er som følger:

 

Påskesirkulæret er sendt ut til alle våre medlemmer http://ag2.no/ustaosets-vel/paaske2017/

Har du ikke mottatt den, kan det skyldes at du ennå ikke er medlem eller at vi ikke har adressen din. Send oss i så tilfelle en lyd på post@ustaosetsvel.no

På side 15 i Påskesirkulæret finner du alt du trenger å vite om Ustaosets Vels Påskerenn 2017. Vi håper å se dere alle på dette tradisjonsrike arrangementet.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fin påske!