søndag
mar182018

Status RV7

Rv 7 ble av regjeringen i fjor valgt til hovedveg for persontrafikk og reiseliv. Rv 52 Hemsedal ble hovedveg for tungtrafikk. De som jobber med Rv 7 går nå inn for korte tunneler og dropper den lange.

I pressemeldingen fra 13. november 2017 heter det:

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest.

Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52 og Rv7. Dette er nyskapande i norsk samanheng. Rv7 skal vera hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk.

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen vil arbeide for utvikling av Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk. I denne samanheng vil partane arbeide for realisering av konsept K2 korte tunnelar, over Hardangervidda, med oppstart 2020-2021. 

 

 

mandag
des182017

Ustaoset løypeområde – skiløyper Ustaosets Vel

Både Løypekomiteen og styret i Ustaosets Vel får stadig spørsmål og ønsker fra vellets medlemmer. Dette kan være ros for våre fine skiløyper eller kritikk for manglende kjøring. Derfor informerer vi litt om status, og hvordan det bestemmes HVOR og NÅR det skal/kan kjøres skiløyper i vårt område.

Ustaosets Vel eier i dag en stor tråkkemaskin som Jan Holden kjører i vintersesongen for å lage skispor både for klassiske spor, samt for skøyting. Denne nye maskinen kjøpte vellet i 2015 for et millionbeløp. I tillegg har vellet en ny snøscooter som vi kjøpte i år.

Vi har ikke lov å kjøre over vannet med tråkkemaskinen, og derfor kjører vi der med scooteren. Den er også fin å bruke på vanskelige steder, samt for å kjøre ut staur til løypene.

Ustaoset ligger i Hol Kommune, og det er kommunen som bestemmer HVOR vi kan kjøre skiløyper. I dag har vi ca. 90 km med skiløyper i vårt løypeområde som vi kjører med tråkkemaskinen og scooteren.  Disse er merket med ca. 3.500 staur.

Løypegjengen

Hver sommer går løypegjengen hele traseen, bytter ut skadete staur, og setter opp nye. Vi har nå gått over til kraftigere staur som skal vare lengre. I tillegg vokser det opp trær og vier overalt. Disse må hugges/klippes slik at vi får fine spor. Alle store steiner i skisporet har Jan merket på tråkkemaskinens GPS, slik at de ikke forårsaker skade på tråkkemaskinen.

De 90 kilometrene med skispor går i privat terreng som er eiet av ulike grunneiere. Disse grunneiere har godkjent at vi kjører skispor på deres mark, og Hol Kommune betaler disse grunneiere for at vi skal kunne kjøre skispor der. Vil gjerne minne alle om vi aldri må kaste papir, flasker, hundeposer ol i skisporet.

Nytt skiløypekart

Ustaosets Vel har i år fått laget et skiløypekart som viser hvor våre ulike skiløyper går. Her kan man se de ulike distansene i km fra punkt til punkt. Kartet koster kr 350 og kan bestilles på SMS 90 14 13 12 (oppgi navn og antall). Betal kr. 350 til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493. Deretter henter du kartet på Bua.

For å kjøre skispor må vi ha SNØ, og vi må ha en viss mengde SNØ for ikke å ødelegge våre maskiner. Derfor er det vanskelig å si nøyaktig NÅR vi begynner å kjøre skispor.

I tillegg må vann, elver, bekker og myr fryse ordentlig til, for at vi skal komme frem, og ikke kjøre oss fast. Nå i 2017 begynte Jan å kjøre tråkkemaskinen 10.11.2017 (samme dato som i fjor). Han begynner på veiene og så nærløypa. Etter hvert som det kommer mer snø, kjører han flere steder.

Følg med på Ustaosets Vel hjemmeside og Facebook, der legger Jan (Løypegutten) inn info når og hvor han har kjørt.

For å komme syd for riksveien, er det kun ett sted å komme over for tråkkemaskinen, og det er ved demningen ved veien til Verpestølen. For å klare dette må bekken/elven være frosset, samt at det krever betydelig mengde snø for å komme over.

Såfremt dette er innfridd, planlegger vi nå å kjøre følgende trase: Usteåne-Storhovda-Tindeflate-Verpestølen-Killingberget-Tuvakrysset (ikke ned til Tuva)-Tindeflate-Usteåne. Før kjørte vi ikke denne traséen før vinterferien, men nå vil vi prøve å kjøre denne i julen og januar, en gang i uken. I tillegg kjører vi Usteåne og bort til jernbanen ved Smettbakstølen.

Skisesongen og kjøring av skispor starter ca. 15.11 og går frem til ca. 30.4.

Tuva og Prestholt åpner i vinterferien i februar. 

Legreid-Tuva

I år søkte vi Hol Kommune for å få kjøre Legereid – Tuva i vinterferiene, ikke bare i påsken. Dette ble godkjent, samt at Haugastøl Vel var med på å betale. Geilo nappet også på dette, og de fikk satt opp buss fra Geilo, Ustaoset, Haugastøl til Legereid. Vi fikk forståelse på at dette var meget populært, og vil forsøke å fortsette med ordningen.

Vi får ofte spørsmål hvorfor vi kjører spor når det blåser så kraftig at sporet blåser igjen etter noen få minutter. Årsaken til dette er at  Jan da får laget brøytekanter på hver side, som gjør at snøen legger seg i sporet. Det er en måte å bygge opp løypa..

På Ustaoset er det ca. 1.200 hytter. Ustaosets Vel har 820 medlemmer. Med andre ord er det ca. 400 som ikke er medlemmer.

Derfor har vi laget slagordet : DET SNØR IKKE SKISPOR.

Hol Kommune har tidligere sagt at 40% av eiendomsskatten skal gå til skiløyper og stier, og det vil tiden vise…….

Det vi uansett kan forsikre våre medlemmer om, er at det koster mange penger og frivillig innsats for å vedlikeholde våre skispor, stier og maskiner. Vi oppfordrer derfor alle på Ustaoset og omegn om å støtte Ustaosets Vel, og bli medlemmer.

Mange har også sett at vi har fått Vipps, slik at tilreisende gjester og andre besøkende kan Vippse oss et beløp for de fine løypene som de bruker.

Ustaosets Vel arbeider også for at vi skal få en ny garasje NORD for riksveien hvor det er mer snø enn på stasjonsområde, bedre tilgjengelighet, og slippe å krysse riksveien.

Vi kommer tilbake til dette.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss!

 

Karsten Bruusgaard                                                Jan Holden

Leder Løypekomiteen                                            ”Løypegutten”

90 14 13 12                                                            47 80 17 38

søndag
nov262017

Nei til kutt i løypebidrag!

Formannskapet i Hol kommune har foreslått å redusere bidraget til løypekjøring med 1 million kroner – fra 5 til 4 millioner. Saken skal til behandling 29. november. Ustaosets Vel har skrevet følgende uttalelse til kommunestyret og oppfordrer alle medlemmer som har påvirkningsmulighet til å bidra:

 

Til kommunestyret og gruppeledere i Hol Kommune

Vedr Handlingsprogram 2018-2021 med økonomiplan og årsbudsjett for 2018

Ustaosets Vel viser til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett som ble behandlet i formannskapet 09.11.2017.

Det er laget tydelige strategier i Handlingsplanen ;

«Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet, fordi produktet er sentralt i kommunens attraksjon som reiselivsdestinasjon og bokommune.

 Arbeide for å øke økonomiske bidrag til investering og drift av stier og løyper.»

 

Samsvar mellom målsettinger og budsjett til gjennomføring

Sti – og løypeplanen som ble vedtatt i kommunestyret 27.09. 2017 har som målsetting at

  • Hol kommune skal være en av landets beste hyttekommuner
  • Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet
  • Arbeide for å øke økonomiske bidrag til stier og løyper

Ustaosets Vel er derfor svært overasket over at Formannskapet vedtok å innstille på en reduksjon i løypebidraget på 1 mill. kr. fra 5 mill. kr til 4 mill. kr. Det er en reduksjon på 20 %.

Ut fra målsettinger og strategier i handlingsplaner og løypeplaner hadde Ustaosets Vel forventet en økning, og ikke en nedgang i budsjettene.   Det er ikke samsvar mellom målsettinger og budsjett.

 

Forutsigbarhet

 Ustaosets Vel har investert i kostbart utstyr som tråkkemaskin etc., Vi står foran store investeringer som bl.a. ny garasje til tråkkemaskinen. Vi er som mange andre organisasjoner avhengig av forutsigbarhet. Vi kan ikke foreta investeringer i utstyr for å tråkke skiløyper uten at vi har en viss trygghet for fremtidige inntekter. Ustaosets Vel har 820 medlemmer som bidrar med stort løypebidrag, men vi er helt avhengig av offentlig støtte i tillegg. I dag dekker bidraget fra Hol kommune ca 50 % av våre utgifter til stier og løyper.

Vi registrerer at vedtaket om at 40 % av eiendomsskatten skulle gå til stier- og løyper er foreslått tatt vekk. Dette prinsippet ga oss nødvendig og god forutsigbarhet.

 

Vekst i antall hytter og leiligheter krever vekst i infrastruktur

Det har vært en betydelig vekst i antall hytter og leiligheter i Hol kommune og veksten vil antagelig fortsette. Det må da utvikles infrastruktur, stier - og løyper i takt med veksten i antall brukere.

 

Ustaosets Vel ber om at kommunestyret styrker satsingen på stier- og løyper og vedtar et budsjett i tråd med målsettingene.

 

Mvh

Nina Broch Mathisen

Ustaosets vel - Styreleder

 

onsdag
okt042017

Løypekart – årets julegave!

De nye løypekartene var en stor suksess, og vi har derfor bestilt inn et nytt parti. Kartet er en ideell julegave!

Det er montert på en lett PVC plate i størrelse 60 cm  x  40 cm.

Festes enkelt på veggen med 4 små ruter med borrelås som medfølger.

Alle våre skiløyper, ca 90 km er merket på kartet, og alle distanser er langt inn med km avstand fra punkt til punkt. Glimrende å ha på veggen på hytta når skituren skal planeres.

Prisen er kr 350 pr stk.

Send bestilling på sms til 90 14 13 12

Oppgi hvor mange kart du vil ha, ditt navn og telefon nummer.

Betal så kr 350 pr kart til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493.

Deretter kan du hente kartet på Butikken.

 

lørdag
jul152017

Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga

Årsmøte avholdes på Ustaoset Grendehus lørdag 5 august kl 1600. Innkalling med årsberetning og regnskap finner du i Påskesirkulæret

Etter årsmøtet inviterer styret til fest på brygga. Ta med mat og drikke og godt humør så ordner vi med benkebord og fyr på grillen. For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med festkomiteen v/ Thor Ivar Hallingstad på Bua.