onsdag
des092009

Vedtak om ny reguleringsplan

Vellet har akkurat fått beskjed fra Hol Kommune, ved Liv Juchelka, leder i Plan og Bygg, om at de har fattet vedtak om å lage en ny reguleringsplan og gatebruksplan for Ustaoset. Dette vil være en kommunal områdeplan hvor kommunen vil lede arbeidet og dekke kostnadene med utarbeidelsen.

Det vil ikke skje noen videre utbygging i sentrum før en ny reguleringsplan er på plass. Jeg vil komme tilbake med informasjon om en fremdriftsplan så snart den forligger.

mandag
okt122009

Velkommen til vår nye side

Ustaosets Vel har fått ny publiseringsløsning og ny webside for bedre å kunne kommunisere med våre medlemmer. Vi håper de nye sidene vil ha større aktivitet enn de forrige og ser frem til å fortløpende holde medlemmene orientert om fremdrift i de forskjellige sakene som gjelder storsamfunnet på Ustaoset.
Dette er bare en begynnelse så vi håper på innspill, kommentarer og forslag til saker som opptar våre medlemmer- Siden er på ingen måte et ferdig produkt , men vil forhåpentlig utvikle seg over tid.
Vi vil benytte anledningen til å takke Niklas Mortensen som står for utforming og teknisk platform, Christopher Namtvendt for hjelp med flytting av domene og Fotograf Terje Bjørnsen på Geilo for utlån av vignettbilde.
Med vennlig hilsen Styret

torsdag
okt082009

Forskrift om hundehold, Hol kommune, Buskerud.

Hundehold og båndtvang er et tilbakevendene tema i og rundt Ustaosets Løyper og Stier. I denne posten finner man Hol Kommunes vedtak fra 2007 som innebefatter datoer for båndtvang og den enkelte hundeeiers ansvar for våre firbente venner.

Click to read more ...

torsdag
okt082009

Parkeringsløsning for fritidsboliger i Hol Kommune

Teknisk hovedutvalg i Hol Kommune har behandlet spørsmål om rammer knyttet til hva som regnes som tilfredsstillende løsning for vinterparkering i tilknytning til fritidsboliger. Det skal heretter settes vilkår for at en løsning for vinterparkering skal ansees å være tilfredsstillende.

Click to read more ...

torsdag
okt082009

Påskesirkulæret 2009

Påskesirkulæret 2009 kan lastes ned her