Main | Påskerennet påmelding »
torsdag
jun142018

Redusert bussforbindelse i sommer

Brakar har bestemt å innstille den vanlige bussforbindelsen, rute 6334, mellom Geilo og Haugastøl i 8 uker i skoleferien i år. For mer informasjon se: www.brakar.no

Sommerrutene mellom Geilo og Eidfjord vil derfor være eneste bussforbindelse til og fra Ustaoset i skoleferien. 

I perioden 07.05 - 30.09 går det daglige busser Eidfjord - Geilo, organisert av Skyss (Hordaland)

- fra Ustaoset mot Geilo kl 10.30

- fra Ustaoset mot vest kl 12.10

I perioden 01.07 - 12.08 går det i tillegg en ettermiddagsbuss

- fra Ustaoset mot Geilo kl 15.30

- fra Ustaoset mot vest kl 19.55

For mer informasjon om avganger på rute 991 Geilo - Eidfjord i sommer, se ruteplanlegger på www.skyss.no  

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.