« Redusert bussforbindelse i sommer | Main | Buss til Lægreid i påsken »
mandag
mar262018

Påskerennet påmelding

Langfredag 30. mars og Påskeaften 31. mars blir det for 105. gang arrangert barneskirenn på Ustaoset. Tradisjonen tro blir det hopp, slalåm og langrenn for barn som er 15 år og yngre, i år født 2003 og senere. Påmelding skjer på Bua/Posten Skjærtorsdag, den 29. mars mellom kl. 17:00 og 19:00. Det blir mulighet til å betale både med kontanter og VIPPS. Se påskesirkulæret for mer informasjon.

Tidspunkt for konkurransene

Hopp

Slalåm

Klassisk langrenn

Fredag

Fredag

Lørdag

Opprop 10:45

Opprop 12:45

Opprop 11:15

Start 11:00

Start 13:00

Start 11:30

Merk at langrenn er klassisk stil og at skøyting derfor ikke er tillatt

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: best fish finder
    Påskerennet

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.