« Sommer på Ustaoset! | Main | Løypenettet på Ustaoset »
fredag
apr072017

God Påske!Buss til Lægreid i påsken!

Vi har lykkes med å få satt opp buss til Lægreid i påsken. Vi kjører løype fra Lægreid til Tuva og Ustaoset, og det er flotte snøforhold! Det vil gå buss fra Geilo fra og med onsdag frem til og med første påskedag. Bussruten er som følger:

 

Påskesirkulæret er sendt ut til alle våre medlemmer http://ag2.no/ustaosets-vel/paaske2017/

Har du ikke mottatt den, kan det skyldes at du ennå ikke er medlem eller at vi ikke har adressen din. Send oss i så tilfelle en lyd på post@ustaosetsvel.no

På side 15 i Påskesirkulæret finner du alt du trenger å vite om Ustaosets Vels Påskerenn 2017. Vi håper å se dere alle på dette tradisjonsrike arrangementet.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fin påske!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.