« Status RV7 | Main | Nei til kutt i løypebidrag! »
mandag
des182017

Ustaoset løypeområde – skiløyper Ustaosets Vel

Både Løypekomiteen og styret i Ustaosets Vel får stadig spørsmål og ønsker fra vellets medlemmer. Dette kan være ros for våre fine skiløyper eller kritikk for manglende kjøring. Derfor informerer vi litt om status, og hvordan det bestemmes HVOR og NÅR det skal/kan kjøres skiløyper i vårt område.

Ustaosets Vel eier i dag en stor tråkkemaskin som Jan Holden kjører i vintersesongen for å lage skispor både for klassiske spor, samt for skøyting. Denne nye maskinen kjøpte vellet i 2015 for et millionbeløp. I tillegg har vellet en ny snøscooter som vi kjøpte i år.

Vi har ikke lov å kjøre over vannet med tråkkemaskinen, og derfor kjører vi der med scooteren. Den er også fin å bruke på vanskelige steder, samt for å kjøre ut staur til løypene.

Ustaoset ligger i Hol Kommune, og det er kommunen som bestemmer HVOR vi kan kjøre skiløyper. I dag har vi ca. 90 km med skiløyper i vårt løypeområde som vi kjører med tråkkemaskinen og scooteren.  Disse er merket med ca. 3.500 staur.

Løypegjengen

Hver sommer går løypegjengen hele traseen, bytter ut skadete staur, og setter opp nye. Vi har nå gått over til kraftigere staur som skal vare lengre. I tillegg vokser det opp trær og vier overalt. Disse må hugges/klippes slik at vi får fine spor. Alle store steiner i skisporet har Jan merket på tråkkemaskinens GPS, slik at de ikke forårsaker skade på tråkkemaskinen.

De 90 kilometrene med skispor går i privat terreng som er eiet av ulike grunneiere. Disse grunneiere har godkjent at vi kjører skispor på deres mark, og Hol Kommune betaler disse grunneiere for at vi skal kunne kjøre skispor der. Vil gjerne minne alle om vi aldri må kaste papir, flasker, hundeposer ol i skisporet.

Nytt skiløypekart

Ustaosets Vel har i år fått laget et skiløypekart som viser hvor våre ulike skiløyper går. Her kan man se de ulike distansene i km fra punkt til punkt. Kartet koster kr 350 og kan bestilles på SMS 90 14 13 12 (oppgi navn og antall). Betal kr. 350 til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493. Deretter henter du kartet på Bua.

For å kjøre skispor må vi ha SNØ, og vi må ha en viss mengde SNØ for ikke å ødelegge våre maskiner. Derfor er det vanskelig å si nøyaktig NÅR vi begynner å kjøre skispor.

I tillegg må vann, elver, bekker og myr fryse ordentlig til, for at vi skal komme frem, og ikke kjøre oss fast. Nå i 2017 begynte Jan å kjøre tråkkemaskinen 10.11.2017 (samme dato som i fjor). Han begynner på veiene og så nærløypa. Etter hvert som det kommer mer snø, kjører han flere steder.

Følg med på Ustaosets Vel hjemmeside og Facebook, der legger Jan (Løypegutten) inn info når og hvor han har kjørt.

For å komme syd for riksveien, er det kun ett sted å komme over for tråkkemaskinen, og det er ved demningen ved veien til Verpestølen. For å klare dette må bekken/elven være frosset, samt at det krever betydelig mengde snø for å komme over.

Såfremt dette er innfridd, planlegger vi nå å kjøre følgende trase: Usteåne-Storhovda-Tindeflate-Verpestølen-Killingberget-Tuvakrysset (ikke ned til Tuva)-Tindeflate-Usteåne. Før kjørte vi ikke denne traséen før vinterferien, men nå vil vi prøve å kjøre denne i julen og januar, en gang i uken. I tillegg kjører vi Usteåne og bort til jernbanen ved Smettbakstølen.

Skisesongen og kjøring av skispor starter ca. 15.11 og går frem til ca. 30.4.

Tuva og Prestholt åpner i vinterferien i februar. 

Legreid-Tuva

I år søkte vi Hol Kommune for å få kjøre Legereid – Tuva i vinterferiene, ikke bare i påsken. Dette ble godkjent, samt at Haugastøl Vel var med på å betale. Geilo nappet også på dette, og de fikk satt opp buss fra Geilo, Ustaoset, Haugastøl til Legereid. Vi fikk forståelse på at dette var meget populært, og vil forsøke å fortsette med ordningen.

Vi får ofte spørsmål hvorfor vi kjører spor når det blåser så kraftig at sporet blåser igjen etter noen få minutter. Årsaken til dette er at  Jan da får laget brøytekanter på hver side, som gjør at snøen legger seg i sporet. Det er en måte å bygge opp løypa..

På Ustaoset er det ca. 1.200 hytter. Ustaosets Vel har 820 medlemmer. Med andre ord er det ca. 400 som ikke er medlemmer.

Derfor har vi laget slagordet : DET SNØR IKKE SKISPOR.

Hol Kommune har tidligere sagt at 40% av eiendomsskatten skal gå til skiløyper og stier, og det vil tiden vise…….

Det vi uansett kan forsikre våre medlemmer om, er at det koster mange penger og frivillig innsats for å vedlikeholde våre skispor, stier og maskiner. Vi oppfordrer derfor alle på Ustaoset og omegn om å støtte Ustaosets Vel, og bli medlemmer.

Mange har også sett at vi har fått Vipps, slik at tilreisende gjester og andre besøkende kan Vippse oss et beløp for de fine løypene som de bruker.

Ustaosets Vel arbeider også for at vi skal få en ny garasje NORD for riksveien hvor det er mer snø enn på stasjonsområde, bedre tilgjengelighet, og slippe å krysse riksveien.

Vi kommer tilbake til dette.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss!

 

Karsten Bruusgaard                                                Jan Holden

Leder Løypekomiteen                                            ”Løypegutten”

90 14 13 12                                                            47 80 17 38

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.