« Nei til kutt i løypebidrag! | Main | Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga »
onsdag
okt042017

Løypekart – årets julegave!

De nye løypekartene var en stor suksess, og vi har derfor bestilt inn et nytt parti. Kartet er en ideell julegave!

Det er montert på en lett PVC plate i størrelse 60 cm  x  40 cm.

Festes enkelt på veggen med 4 små ruter med borrelås som medfølger.

Alle våre skiløyper, ca 90 km er merket på kartet, og alle distanser er langt inn med km avstand fra punkt til punkt. Glimrende å ha på veggen på hytta når skituren skal planeres.

Prisen er kr 350 pr stk.

Send bestilling på sms til 90 14 13 12

Oppgi hvor mange kart du vil ha, ditt navn og telefon nummer.

Betal så kr 350 pr kart til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493.

Deretter kan du hente kartet på Butikken.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.