Hvor er Løypegutten nå?

 

Main | Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga »
onsdag
okt042017

God høstferie!

Kjære Medlemmer!

Høstferien er her og fjellet lokker med frisk luft og høstens farger.

Høsten er også en god anledning til en opprydding og nysnø på Hallingskarvet får oss til å tenke på ski og vinter.

Løypekart:

Vellet har nå bestilt endel kart over skiløypene rundt Ustaoset.

Kartet er montert på en lett PVC plate i størrelse 60 cm  x  40 cm.

Festes enkelt på veggen med 4 små ruter med borrelås som medfølger.

Alle våre skiløyper, ca 90 km er merket på kartet, og alle distanser er langt inn med km avstand fra punkt til punkt.

Glimrende å ha på veggen på hytta når skituren skal planeres.

Prisen er kr 350 pr stk.

Send bestilling til : kbruusgaard@getmail.no eller sms til 90 14 13 12

Oppgi hvor mange kart du vil ha, ditt navn og telefon nummer.

Betal så kr 350 pr kart til Ustaosets Vel, konto 2333.08.15493.

Deretter kan du hente kartet på Butikken.

Containere:

Vellet har også i år gjort avtale om å sette ut containere for å bli kvitt ting på en enkel måte.

7-10. oktober blir det satt ut 2 containere på nederste parkeringsplass på Usta Eiendom.

  • En for elektroavfall og metall
  • En for innbo, trevirke etc

NB! Følgende skal ikke kastes i disse containerne

  • Husholdningsavfall skal kastes i vanlige containere
  • Næringsavfall skal leveres på godkjent mottak
  • Maling, kjemikalier og annet farlig avfall skal leveres på godkjent mottak
  • Det må ikke hensettes avfall her i ettertid i den tro at det vil bli fjernet

Hvis du ikke har anledning til å benytte dette spesialtilbudet i høstferien, så kan du alltid

benytte de lokale gjenvinningsstasjonene for avhending av større avfallsmengder og spesialavfall

Se www.hallingdalrenovasjon.no for mer informasjon

Når oppryddingen i og ved hytta er ferdig, oppfordrer vi alle til å ta med greinsaksa og rydde en sti :)

Glem heller ikke å nyte høstferien – de sterkeste fargene er borte, men det er fortsatt vakkert i fjellet

God høstferie!

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.